Contact and Information

Klasztor Sióstr Norbertanek
Regionalne Sanktuarium Męki Pańskiej

Imbramowice 105
32-353 Trzyciąż
POLAND 

phone: +48 12 389-48-06
fax: +48 12 380-61-59

norbertanki@kielce.opoka.org.pl
www.norbertanki.org

bank account:

BANK PEKAO SA
PL96 1240 1431 1111 0010 0609 0925
SWIFT-Code PKOPPLPW 

map: